Tävlingsregler

Nya Tävlingsregler KA är publicerade på sbf.se under Karting -> Regler.

Officiellt meddelande från KU

KA 5.16, 5.16.1, 5.17, 5.19 och 5.20.1 Startprocedurer

Följande tillägg görs i texten gällande startprocedur:
Gällande 75 meters linjen så ska den utmärkas med en kona på vardera sidan av bankanten.

KA 5.16.2 Stående start, med flagga

Texten gällande stående start ändras till:
Hela karten ska vara inom startrutan och att främre hjulen inte får placeras på eller överskrida startrutan.

KA 5.19.1

I klasser med växellåda tillåts endast stående start på korta banor.
Förtydligande: Korta banor definieras med att de har en bansträckning under 1 700 meter.

KA 5.23 Wetrace

Följande tillägg i texten införs:
En skylt med vit botten och svart text med storleken 600×800 mm och texthöjd 400 mm, stapelbredd min 20mm ska visas när tävlingsledningen beordrat Wetrace.

Tolksats till Raket 95

Radne Motor AB har tagit fram en tolksats för Raket 95.
Fem tolkar samt en manual för att kontrollera cylinder
och vevhus på Raket 95 så att den uppfyller reglementet.
35301…………………………………………………… 750.00

Koppling Sport 2000

Förbundsteknikergruppen har av KU fått i uppdrag att se över behovet av ny koppling i Sport 2000. För att Förbundsteknikergruppen senast 25/3 skall kunna ge ett förslag till KU om ny koppling eller inte, så måste vi snarast möjligt få in synpunkter från er S2000 åkare. För att få ett så korrekt underlag som möjligt, så vill vi ha in synpunkter från både er som inte vill ha ny koppling och er som vill ha ny koppling.

Förbundsteknikergruppen kommer att ha ett möte kl 19,00 den 24/3. Vi vill ha in era synpunkter innan dess på adress glenn@kjellgren.net skriv koppling s2000 i ämnesraden. Då det är bråttom, vore vi tacksamma om alla S2000 åkare kan hjälpas åt att sprida detta meddelande.

Mvh,
Förbundsteknikergruppen

PROTOKOLL (KA 03-11)

Nytt protokoll (KA 03-11) finns nu att läsa på Bilsport Online.

Ny SGA vald i Stockholms BF

Christofer Lindberg efterträder Lars-Åke Lundberg som SGA för Stockholm BF.
Vi tackar Lars-Åke Lundberg för sitt arrangemang och önskar Christofer välkommen.

Officiella meddelanden v.11

KA-T 1.1.1 CADETTI (60 cc)

Texten om kaross ändras till:
KAROSS: Sidoboxar, rattkåpa, frontspoiler och bakljulsskydd.

KA-T 1.1.4 FORMEL MINI (R95 cc)

Förtydligande: På grund av tekniskt fel har följande officiella meddelande från 2010 inte kommit med i årets tekniska regler gällande Raket 95 cc.
Texten om öppningsvinklar ändras till:
Öppningsvinkel avgas 158º maximal öppningsvinkel insug 149º.
Öppningsvinklarna mäts med ett 10mm brett och 0,20mm tjockt bladmått, mätmetod enl CIK-FIA.

KA-T 1.1.5 JUNIOR 60 (60 cc)

Texten om koppling ändras till:
Om motorn är homologerad med skyddskåpa över kopplingen så ska den alltid vara monterad på motorn under drift.

KA-T 2.5 BAKRE BÅGE

Hela stycket byts ut till:
På samtliga klasser ska godkänt bakhjulsskydd vara monterat. För klasserna: Cadetti, Formel Micro, Formel Mini och Junior 60 ska bakhjulsskydd som godkänts av Teknisk Chef användas. För övriga klasser ska CIK homologerat bakhjulsskydd användas. För de internationella klasserna gäller de internationella reglerna.
För bakhjulsskydd gäller måtten i Drawing 2c utom för Cadetti, Formel Micro och Formel Mini/R95 och Junior 60 där min bredd ersätts av: Maximalt avstånd mellan bakhjulsskydd och utsida på däck: 40 mm.

Bakhjulsskyddet får under inga omständigheter sticka utanför det yttre planet av bakhjulen.

Sida 56 av 59« Första...102030...5455565758...Sista »