Förbundstekniker

Förbundsteknikergruppen (FTG) har som främsta uppgift att vara kartingutskottets experter på tekniska frågor. I den uppgiften ingår bland annat att vara en första instans vid godkännande av homologeringshandlingar, löpande arbeta med dom tekniska reglerna för att hålla dessa uppdaterade.

Det är också hit distriktsteknikerna kan vända sig för att få hjälp vid tekniska frågor. Dom ansvarar för utbildningar av tekniker och är med vid CL kurser. Arbetet innebär även att löpande under tävlingsåret åka ut på tävlingar och göra oanmälda kontroller av chassien, motorer och bränsleprover. Alla förslag till regeländringar i tekniska regler analyseras av FTG innan de överlämnas till KU för beslut.

  • Kurt Sehlqvist
  • 070-63 23 446
  • E-mail