Förbundsdomare

Förbundsdomargruppen (FDG) har till uppgift att vara dom yttersta experterna på formulering och tolkningar av Kartingens regelverk. Vår Förbundsdomare utses av Kartingutskottet varje år. Vidare så arbetar FDG med utbildningar på våra Centrala ledarutbildningar (CL-kurser).

FDG utbildar således både tävlingsledare och domare. FDG har vidare en högre kännedom om juridiska spörsmål. Alla förslag till regeländringar i tävlingsreglerna analyseras av FDG innan de överlämnas till KU för beslut.

  • Sammankallande
  • Christer Sjöstrand
  • 070-967 88 01
  • E-mail
  • Maria Pedersen
  • 0760-09 99 63
  • E-mail