Officiellt meddelande från KU vecka 15

Kartingutskottet har beslutat om ett tillägg i Tävlingsregler 2016.

KA 2.3.1 Klubbtävling

Se även G 3.4 Lokal tävling

Tävling endast för medlemmar i arrangerande klubb.

Tävling får inte ingå i serie med deltävlingar hos andra arrangörer.

Vid klubbtävling får endast 60% av det totala antalet tillåtna kartar enligt banlicens, vistas på banan samtidigt.

Ska arrangeras enligt det nationella tävlings- och tekniska reglementet för Karting med följande undantag:

  • Endast Tävlingsledare är obligatorisk chefsfunktionär. Minimumkrav är licensklass C för kategori Tävlingsledning och fyllt 18 år.
  • G 15.2 Protest och G.15.3 Överklagan av domarbeslut frånfaller.
  • Tävlingsledare beslutar vilka tävlingsmoment som ska ingå.
  • Tävlande på PR-licens är tillåten, dock krävs enklare regel och tävlingsgenomgång.
  • Krav på inbjudan och slutinstruktion frånfaller.

Vid klubbtävling är det tillåtet att samköra klasser enligt följande:

Småklasser Formel Micro Formel Mini Junior 60
Stora klasser Junior 125 Senior 125 KF Junior Rotax Max
Snabba klasser KF/OK KZ2

Cadetti får inte samköras med andra klasser.

officiellt meddelande från KU vecka 12

KA-T 1.1.6 Junior 60 (60cc)
Gammal text:
TÄNDSYSTEM: Motorn ska vara bestyckad med ett tändsystem som begränsar varvtalet till 14000 v/min. Endast ett tändsystem är homologerat med nr:CSAI 01/01/2010-31/12/2014
Ny Text:
TÄNDSYSTEM: Motorer med homologering före 2015-12-31 ska vara bestyckad med ett tändsystem som begränsar varvtalet till 14000 v/min. Detta tändsystem är homologerat med nr:CSAI 01/01/2010-31/12/2014
Motorer med homologering från och med 2016-01-01 ska vara bestyckade med ett tändsystem som begränsar varvtalet till 14000 v/min. Detta tändsystem är homologerat med nr:CSAI 01/ACZ/14

Gammal text:
MOTOR: Av SBF nationellt homologerade 60 cc motor som ska vara encylindrig med slirkoppling och elstart. Motorn ska alltid uppfylla homologeringshandlingarna för respektive motor.
Originaldelar för respektive motor ska alltid överensstämma med bilder och mått i gällande homologeringshandling. Topplock, cylinder och vevhus ska vara märkta av tillverkaren. Motorn ska ha en cylindervolym på maximalt 60 cc och en topplocksvolym på minst 6,8 cc. Avgas och insugsport samt överströmningskanaler mäts med ett 10 mm brett och 0,2 mm tjockt bladmått och ska alltid överensstämma med homologeringshandlingarna för respektive motor.
Placering av bladmått enligt CIK.
Ny text:
MOTOR: Av SBF nationellt homologerade 60 cc motor som ska vara encylindrig med slirkoppling och elstart. Motorn ska alltid uppfylla homologeringshandlingarna för respektive motor.
Originaldelar för respektive motor ska alltid överensstämma med bilder och mått i gällande homologeringshandling. Topplock, cylinder och vevhus ska vara märkta av tillverkaren. Motorn ska ha en cylindervolym på maximalt 60 cc och en topplocksvolym på minst 6,8 cc. På äldre motorer, homologerade före 2015-12-31, mäts avgas och insugsport samt överströmningskanaler med ett 10 mm brett och 0,2 mm tjockt bladmått och ska alltid överensstämma med homologeringshandlingarna för respektive motor.
På motorer med homologering giltig från och med 2016-01-01 mäts motsvarande mått med 5 mm brett och 0,2 mm tjockt bladmått och skall alltid överensstämma med homologeringshandlingarna för respektive motor.
Placering av bladmått enligt CIK.

KA-T 2.5.1 Front Fairing monteringskit
Gammal text:
Följande delar skall vara märkta med
CIK Logo & Homologeringsnummer:
1. Fäste för front fairing (de 2 delarna ska vara tillverkade i plast).
2. Stödklämma för frambumper(de 2 halvorna ska vara tillverkade i plast).
Ny text:
Följande delar skall vara märkta med
CIK Logo & Homologeringsnummer:
1. Fäste för front fairing (de 2 delarna ska vara tillverkade i plast).
2. Stödklämma för frambumper(de 2 halvorna ska vara tillverkade i plast). Krav om CIK Logo & homologeringsnummer under denna punkt gäller endast för CIK homologerade klasser.

OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN KU VECKA 11

Ny utgåva av KA-H08_015 – Ljuddämpare J60

Helt ny KA-H20_001 – Koppling J60

Finns på regelsidan för Karting,
http://old2.sbf.se/sportgrenar/karting/regler/ 

KA-T 3.1 Däck
KU har beslutat att regndäck Vega W5 för klasserna KFJ, KF/OK och KZ2  ska inneha märkning SWE på nationella tävlingar. Endast Vega däck med denna märkning är tillåten.
Anledningen till vårt beslut är att dessa däck är tillverkade i samma batch. På så sätt blir det mer sportslig rättvisa för utövarna.

Anledningar till regelförtydling av startprocedurer samt viktjusteringar

Det har aldrig varit tanken att stående start skall ske i klasser med slirkoppling, regelförfattaren har inte kunnat föreställa sig att det skulle tänkas genomföras. Att låta det vara öppet att välja startprocedur kommer röra till det för de små då olika klubbar och olika serier kommer välja olika startprocedurer. Tittar man på CIK-FIA regelverket Sporting Regulations, General Prescriptions 2:20 så finns tre avsnitt, det första är Rullande start för direktdrivna kartar med eller utan koppling. (direktdriven är då drivande drev är monterat på vevaxel, med eller utan slirkoppling), Stående start för kartar med växellåda (kortbana) samt Rullande start för kartar med växellåda (långbana).

Säkerhetsmässigt finns ingen statistik som talar för att det skulle förbättras, däremot finns risk för betydligt värre skador om en förare långt bak i fältet inte uppfattar att en i första leden blivit stående. Exempelvis om föraren tittar enbart på framförvarande som i sista sekund viker undan och bakomvarande inte hinner med. Då blir det påkörning bakifrån på en som är helt stillastående, vid startolyckor idag är de oftast i rörelse åt samma håll varpå krockkrafter blir lindrigare. Vi får inte glömma att det här är barn från 8-års ålder.

Rättvisemässigt är det inte heller bra då en förare med några kilos övervikt genast straffas genom sämre möjlighet att komma av startlinjen.

Tekniskt är det en till parameter som blir oerhört avgörande och det är kopplingens ingreppsvarvtal. 2-taktare har dåligt bottenvrid och ju högre upp i varvtalet du kan komma vid inkoppling av slirkopplingen desto mer effekt kan man få tillgänglig. Behovet av en koppling som är perfekt intrimmad blir avgörande och ytterligare en kostnad och svårighet. Här gynnas dem som själva kan mäta unilogdatan, och då får vi ytterligare en kostnadsdrivare.

Det finns också en teknisk aspekt på det hela gällande tomgångskörning, här kommer de första leden stanna först och bli stående tills siste man är på plats och med tanke på hur utspritt ett mastervarv kan bli så kan de bli stående ett tag. Då finns risk för stopp, nedsurad motor som inte vill ge bra effekt samt däck som kallnar av. Om de längst fram får svårt att komma iväg så kommer vi se värre olyckor än de vi ser idag.

Front fairing är avsett att hjälpa förarna tänka på avstånd och risker att stöta till andra tävlande och vi hoppas detta minskar ivern att knuffa sig fram. Det visar sig även vara av vikt för startens utgång att masterns hastighet hålls låg och där finns mycket att hämta för en tävlingsledare.

Vår rekommendation är att tala om starthastighet vid förarsammanträdet och sedan vara tuff och våga flytta bak master som ej följer detta, givetvis efter minst en omgång med extra mastervarv.

Vikt S125 Vortex ROK-GP:
Det har framkommit att denna motor är kraftfullare än övriga och vi har efter effekt/vikt beräkningar framkommit till att vikten bör i ett första skede justeras till 175kg. Detta kan komma att justeras utefter utfall under året, precis som övriga motoralternativ i klassen.

Vikt KF/OK:
Vikten internationellt är 145 kg, för att nå det krävs låg förarvikt. Vi har därför valt att höja den nationellt till 150kg så fler har möjlighet att vara konkurrenskraftiga.

Officiellt meddelande från KU vecka 06

KU har gjort ett antal uppdateringar och kompletteringar på redan publicerad Teknisk handling KA-TK för 2016.
Ny version kommer att publiceras som utgåva februari 2016 med officiellt meddelande.
Följande uppdateringar är gjorda:
KA-T 1.1.6 Junior 60 (60 cc). Det är inte tillåtet att använda delar från olika homologeringar.
KA-T 1.1.13 Formel Classic (Endast för träning och uppvisning)
Formel A
Ålder 15 år-
Vikt: 135 kg
Tekniska regler enligt tidigare homologering
Formel Nordic
Ålder 14 år-
Vikt: 130 kg
NC
Ålder 15 år-
Vikt: 165 kg
FC
Ålder 15 år-
Vikt: 165 kg
Motorer på 135cc.

KA-T 2.5.2 Front Faring system för de nationella klasserna Formel Micro, Formel Mini och Junior 60. Bilder och måttsatta ritningar.
KA-T 9.3  Elektronik. I klassen Junior 60 är det tillåtet att montera sensor för avgassystem om det finns i homologeringshandlingen.
Sida 5 av 14« Första...34567...10...Sista »