Officiellt meddelande från KU vecka 15

Följande ändringar sker i Tekniska regler KA-T.
Tidigare text:
KA-T 1.1.10 Junior 125
MOTOR: IAME X30 Junior
VIKT: Minimum 150 kg
Ny text:
KA-T 1.1.10 Junior 125

MOTOR: IAME X30 Junior
VIKT: Minimum 147 kg.

KA-T 8.2 Skyddshjälmar
Kompletterat med följande:
Snell-SAH2015
Snell-FIA CMS2016
Snell-FIA CMS2017
Snell-FIA CMR2016
FIA 8859-2015

Ny utgåva – Tekniska Regler 2017

Länk till dokument i PDF-format

officiellt meddelande från ku vecka 14

DÄCKSUPPHANDLING NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KLASSER I KARTING 2018–2020
Anbudsunderlag för däcksupphandling i karting är nu tillgänglig.
 KU informerar att intresserade leverantörer/importörer av kartingdäck kan rekvirera anbudsunderlag från vår sekreterare Christofer Lindberg. Det är till honom ni ska ställa eventuella frågor.
E-post: christofer.lindberg@essve.se

Det gäller samtliga nationella klasser och internationella klasser för perioden år 1 januari 2018 – 31 december 2020.

Anbud ska vara inkommit senast den 7 juli 2017 klockan 15.00 till:
Ekonomiansvarig Mats Ekblad, Svenska Bilsportförbundet, Kartingutskottet, Box 705, 191 27 SOLLENTUNA.
Anbud ska lämnas i förslutet kuvert märkt ”Däcksupphandling Karting 2018–2020”.
På inkomna anbud noteras datum. Alla anbud öppnas samtidigt efter det att anbudsfristen löpt ut. Öppningstillfället protokollförs. De anbud som lämnats in för sent och inte betalats beaktas inte.

Kartingutskottet den 3 april 2017.

officiellt meddelande från ku vecka 13

KA-T 1.1.1 ROTAX MAX SENIOR /ROTAX MAX JUNIOR/ROTAX MAX DD2 MASTERS (Promotionklasser)
Begränsning: Rotax Max Junior 12–16 år.
Uppdaterad Tekniska regler utgåva mars 2017: KA_TK-20170326

KA-H16_002 Varianthomologering för Vortex MR3 60cc är godkänd.
Länk till homologeringshandling: KA-H16_002 Varianthomologering Vortex MR3 60cc

KA-T 1.1.3 FORMEL Micro (95 cc)
KA-T 1.1.5 FORMEL MINI (R95 cc)
Squish Min 0,8 mm i Formel Mini utförande.
Märkverktyg: 2 mm lödtenn samt skjutmått.
Min 1,80 mm till max 2,10 mm i Formel Micro utförande.
Märkverktyg: 3 mm lödtenn samt skjutmått.
Squish måttet ska uppfyllas oavsett när man mäter och oberoende om motorn är sotig eller inte. Mätning sker i kolvbultens riktning.
Tändpunkt Min 3,50 mm till max 4,0 mm i Formel Micro utförande.
Ingen begränsning av tändläge i Formel Mini utförande.

Uppdaterad homologeringshandling: KA-H12_006-Raket 95cc micro_mini utg08170326

Uppdaterad varianthomologeringshandling IAME 60cc Minswift
http://web.sbf.se/regler/up/10/KA-H17_002_IAME_60cc_2.pdf

Officiellt meddelande vecka 11 rörande Raket 95cc Micro, Vortex MR3 60cc samt Parilla X30 Junior

Vår samarbetspartner RMAB har utvecklat ett mätverktyg för tändinställning på Raket 95cc och i samband med det så ger det möjligheter till att mäta och ställa tändning med god precision.
Därför har vi i samråd beslutat att förändra squish och tändning för Raket 95cc Micro. De nya måtten är enligt följande:
Squish: Min 1,80 mm till max 2,10 mm i Formel Micro utförande.
Tändpunkt Min 3,50 mm till max 4,0 mm i Formel Micro utförande.
Tändstift begränsas till NGK BPM 8Y.
Uppdaterad homologeringshandling KA-H12_006 Homologeringsblad RAKET 95cc Micro & Mini publiceras vecka 11.
Uppdaterad homologeringshandling KA-H16_001 Homologeringsblad Vortex MR3 60cc publiceras vecka 11. Uppdaterad till svenska språket.
Uppdaterad homologeringshandling KA-H21_001 Homologeringsblad Parilla X30 Junior 125 publiceras vecka 11. Det är tillåtet att använda avgassensor för temperatur.
Sida 2 av 1412345...10...Sista »