OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN KU VECKA 19

DÄCKSUPPHANDLING NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KLASSER I KARTING 2015-2017

Anbudsunderlag för däcksupphandling i karting är nu tillgänglig.
 KU informerar att intresserade leverantörer/importörer av karting däck kan rekvirera anbudsunderlag från vår sekreterare Niclas Strömbäck.
Det gäller samtliga nationella klasser och internationella klasser för perioden år 1 januari 2015 – 31 december 2017.

Anbud ska vara inkommit senast den 1 augusti 2014 klockan 15.00 till:
Ekonomiansvarig Mats Ekblad, Svenska Bilsportförbundet, Kartingutskottet, Box 705, 191 27 SOLLENTUNA.
Anbud ska lämnas i förslutet kuvert märkt ”Däcksupphandling Karting 2015-2017”.
På inkomna anbud noteras datum. Alla anbud öppnas samtidigt efter det att anbudsfristen löpt ut. Öppningstillfället protokollförs. De anbud som lämnats in för sent och inte betalats beaktas inte.

Karting SM/RM 2014

Officiellt från Kartingutskottet.

Inbjudan till Karting SM/RM 2014.

Anmälan kommer att ligga på www.sbf.se under karting.

Officiellt meddelande från KU Vecka 18

Motorhomologeringar Junior 60

Kartingutskottet vill meddela följande:

KA-T 1.1.6 Junior 60 (60 cc)

Införande av 2015 års motorhomologering senareläggs till 2016-01-01.

Homologeringsblad:
KA-H10:002 BMB RAM
KA-H10:003 VORTEX MR 2
KA-H10:004 PARILLA 60 MINI SWIFT
KA-H10:005 MAXTER MAXTERINO 2
KA-H10:006 LENZOKART R12
KA-H11:007a Parilla 60 Mini SWIFT
KA-H11:008a Lenzo R12 60ccm

Mästerskapsregler för Karting och Superkart

Nu finns mästerskapsregler för Karting och Superkart publicerade

SM/JSM Karting
http://web.sbf.se/regler/up/10/KA_SM-2014.pdf

RM Karting
http://web.sbf.se/regler/up/10/KA_RM-2014.pdf

SM Superkart
http://web.sbf.se/regler/up/10/KA_SM_Superkart-2014.pdf

Officiellt meddelande från KU vecka 14

KA-T 8.2 Skyddshjälmar
Nuvarande text:
Intergralhjälm (Seniorer) max vikt 1 500 gr.

Ny text: Integralhjälm (Seniorer) så hänvisar vi till CIK-FIA Appendix Nr 2: Recognised standards for helmets in karting. 
Maxvikt 1 500 gr utgår på integralhjälm enligt Appendix Nr 2.

Integralhjälm (Junior) så hänvisar vi till Snell-FIA Standard for use in Children´s Motorsport (CMRCMS helmets) enligt vikt/märkning. Maxvikt 1 300 gr.

SM/RM arrangör år 2015

KU har beslutat att Helsingborgs Kartingklubb ska arrangera Svenska Mästerskapet och Riksmästerskapet i karting år 2015.

Sida 10 av 14« Första...89101112...Sista »