Banbesiktningskommittén

Banbesiktningsgruppen har förändrats så att de i fortsättningen ingår i SBF Banbesiktningskommitté. De har till uppgift att kontrollera att Sveriges samtliga Kartingbanor uppfyller dom senaste rönen inom säkerhet. Vidare så är kommittén kontaktpersoner för samtliga banägare i deras löpande förändringsarbete. Detta så att kartingbanorna håller för de försäkringsregler etc som finns för en godkänd bana. Varje förändring eller eventuell ny anläggning fast eller temporär skall alltid först kontrolleras av banbesiktningskommittén.

Banbesikningskommittén håller sig vidare uppdaterad med säkerhetsgruppens arbete och den medicinska gruppen för att alltid ha den senaste kunskapen.

 • Yngve Persson
 • 0725-19 20 50
 • Södra
 • Jonny Ekman
 • 0762-22 50 44
 • E-mail
 • Mellan
 • Roger Johansson
 • 0706-37 54 53
 • E-mail
 • Norra
 • Lars Bäckström
 • 0706-67 57 19
 • E-mail