Förändringar i utskottet

Maria Sjölander som nyligen tillträdde har tyvärr inte tillräckligt med tid för att fortsätta i utskottet och begärt att få bli entledigad. Utskottet och SBF tackar för de insatser Maria hann med i sin tid hos oss. Frågor rörande Karting on Tour hanteras av Niclas Bernthsson eller Christofer Lindberg