Ny formering i Kartingutskottet

Med anledning av Stefan Andersson och Johan Ericssons avgång ur utskottet så blir det en ny formering i utskottet.

I samband med detta så har även Niclas Strömbäck tillfrågats om att återkomma till utskottet och accepterat, så den nya formeringen ser hittills ut som följande:

Ordförande: Christofer Lindberg

Ledamot: Niclas Strömbäck

Ledamot: Vakant

Adjungerad: Nicklas Bernthsson