Information från Kartingutskottet

PRESSRELEASE
Jag, Stefan Andersson har efter noga övervägande beslutat att avgå som ordförande i Kartingutskottet och som NEZ representant för Sverige med omedelbar verkan. Jag tillträdde som ordförande november 2011 och arbetet som ordförande är mycket tidskrävande och kräver stort engagemang av ideell tid och stor förståelse av min familj gällande avsaknad av tid för familj och goda vänner. Jag kan med stolthet luta mig tillbaka på det arbetet som gjorts i utskottet med stora framgångar med utövare, klubbar, rörelsen och samarbetspartner för kartingens svenska och internationella utveckling. Man har fått träffa nya människor som man skapat relationer och livslång vänskap med.

Ordförande med ledamöter i KU har tillsammans med grupperna har under dessa år skapat stora framgångar för Svensk Kartings utveckling. KU står inför stora utmaningar och arbetskrävande uppgifter de kommande åren med genomförande av Karting On Tour, SM/RM, VM/EM, tävlingsregler, tekniska regler i nytt utförande, analysera kartingklasserna, ny kartingserie nationellt, landslag, supportsida, möten, folder, CL-kurser, SGA möten samt det dagliga arbetet i utskottet för kartingens utveckling. CIK-FIA har infört en ny juniorklass inför 2018 som vår Junior 60 och som säkert kommer att bli en klass för förare att gå vidare med internationell karting.
Kristianstad Karting Klubb med dess eldsjälar har gjort och gör ett enormt arbete för Svensk Karting både nationellt men framförallt internationellt där vi har en av Europas bästa anläggningar. Utmärkelse för bästa arrangör 2016 av CIK-FIA är milstolpe i Svensk Karting.

KU har byggt en gedigen plattform under dessa år för att kunna användas och utvecklas ytterligare de kommande åren, både nationellt och internationellt.
I samband med att jag avgår har följande personer i grupperna i utskottet också beslutat att avgå med omedelbar verkan, och skickat in sin avsägelse till Christofer Linderberg. Det är ledamot Johan Eriksson. Fredrik Andersson i Förbundsdomargruppen, Mike Lundström och Magnus Pettersson i Förbundsteknikergruppen. Adjungerad utbildare Carl-Henrik Andersson.

Det är förhoppning av oss som avgått att nya personer kan tillsättas och fortsätta med att arbeta med de framgångar som gjorts de senaste åren och utveckla karting ännu mer. För kartingens kommande agenda 2018–2020 så kommer det att krävas 1 000 tals timmar av ideellt arbete av personer i utskottet för att nå de målen som är satta. Frågan är om man i fortsättningen kan kräva så mycket ideell tid av personer i utskotten utan ersättning.

Detta är den enda kommunikation som kommer att publiceras av oss som beslutat att avgå.

Frågor så kontaktar ni Karin Leandersson, kontaktperson för karting i Förbundsstyrelsen på mobil 070-680 06 69 eller e-post karin.leandersson@sbf.se