Ansöka om Karting-SM för 2019 med option på ett år

Det är nu dags att ansöka för Karting-SM för 2019 med option på ett år
Ansökan skall insändas till Kartingutskottets sekreterare Christofer Lindberg senast den 30 april 2018.
E-mail: christofer.lindberg@sbf.se
Klasser SM/JSM/JRM/RM
KZ2
OK
OKJ
Junior 125
Senior 125
Inbjudningsklass: Kartingutskottet är öppet för diskussioner kring vilken klass som ska ingå.