Gasen i botten för Nya Karting on Tour 2018-2020

Det är med stor förhoppning vi ser på Nya Karting On Tour! Detta är något som SGA, klubbar, distrikt önskar för att få mer medlemmar och utövare till sina föreningar.
Två släpvagnar med kartar för barn och ungdomar mellan 7–20 år kommer att starta 2018 och hålla på till 2020. Den senaste Karting On Tour kampanjen blev en succé som hade premiär 2009 lockade över 3 000 barn att provköra på över 30 kartingbanor i Sverige.

Den nya Karting On Tour visar bredden i Karting ”En idrott för alla åldrar” där Cadetti/Micro, Junior 60, Junior 125 och Senior 125 kompletta kartar kommer att finnas i släpvagnarna. Det handlar om åldrar från 7 år till 20 år som följer SBF och RF riktlinjer för bidragssökande.
Dock är det bra om distrikt och klubbar redan nu budgeterar för sitt deltagande i Touren för de tre åren. Målsättning är också att vi ska söka marknader och kunder där vi nu inte har något större underlag, där vi ska hitta nya kunder för att öka intresset för karting ytterligare.

De klubbar som förbinder sig till Touren får fylla i en projektansökan till Idrottslyftet där tydliga mål ska sättas upp för vad klubben vill nå med sitt deltagande i Touren. Målen ska bland annat innehålla hur många nya medlemmar/förare som klubben förväntas få in genom projektet. Klubben förbinder sig även att söka LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd för aktiviteter för barn i åldern 7–20 år. Detta följer Svenska Bilsportsförbundet vision 2020.
KU tillsammans med SBF är i full gång med planering och det kommer att tas fram Rollups, beachflaggor och reklambroschyrer. En Facebook sida, Instagram och hemsida för Karting On Tour kommer att finnas på vår SBF sida. Vi planerar för att kunna ordna en samordnare för Karting On Tour. 

Vi ber att får återkomma när vi är närmare start för Karting On Tour med mer information. Det första presenteras på CL-kursen 21-22 oktober.