Minnesfonder

Det är snart dags för att ansöka om stipendium ur följande minnesfonder:
Ronnie Petersons Minnefond, Anecto Racing Minnesfond och Robert Essebro’s MinnesfondAnsökan skickas in senast den 1 oktober till adressen minnesfonder@sbf.se
Ansökningsblankett finns under rubriken ”Förtjänsttecken & utmärkelser” på adressen: http://www.sbf.se/forbundsinfo/Blanketter/