Däcksupphandling för år 2018-2020

KU har mottagit anbud från Radne Motor AB, Handen, WRICA AB, Åstorp samt Ward J Motor AB, Gislaved.  Samtliga anbud har inkommit innan utsatt datum som var den 7 juli. Anbuden är diarieförda på SBF kansli med SBF stämpel med signatur och klockslag. Glädjande är att däcksupphandlingen för 2018–2020 ligger prisnivå något under gällande avtal, trots kronans försvagade värde. Vi har genomfört däcktester av de olika fabrikaten som offererats samt gjort ekonomisk redogörelse mellan de olika anbuden. Våra förslag på vilka däckfabrikat som ska användas i de nationella och internationella klasserna, ekonomisk redogörelse och testresultat har vi skickat till vår kontaktperson Karin Leandersson som förmedlar detta till Förbundsstyrelsen för granskning och beslutstagande.