officiellt meddelande från KU vecka 26 gällande SM/RM 2018

Svensk Mästerskap /Svensk Riksmästerskap 2018 i Karting
Vi har behandlat ansökningar gällande SM/RM för år 2018 och vi har beslutat att Mästerskapstävlingen för 2018 med option på år 2019 arrangeras av Helsingborgs Karting Klubb.
2018 genomförs SM-veckan i Helsingborg/Landskrona och ansökan om att SM i Karting kan bli en del av det är inskickad. Beslut om vilka idrotter och sportgrenar som kommer att vara med tas av RF/SVT som är ägare av arrangemanget och kommer meddelas i september.