officiellt meddelande från KU vecka 19

KA-T 1.1.8 Senior 125
MOTOR: Rotax Max Senior/EVO
VIKT: Minimum 170 kg
NY VIKT Minimum: 168 kg

Tekniska regler KA-TK är uppdaterad till Maj utgåva.