officiellt meddelande från KU vecka 50

KA-T 1.1.10 Junior 125
FÖRARENS ÅLDER: 12 år-
ÖVRIGA KRITERIER: Förare som fyller 12 år under kalenderåret ska uppnå följande kriterier:
– Förarens vikt (inkl. personlig utrustning) ska minst vara 43kg under tävlingen.
– Förare ska varit innehavande av tävlingslicens Karting under minst föregående år.
– Debutlicens är inte tillåtet.
– Uppfyller man inte ovanstående kriterier gäller 13-års åldersgräns.
KA-T 1.2.2 OK Junior (125 cc)
FÖRARENS ÅLDER: 12-14 år (Ingen övre åldersgräns vid nationella tävlingar)
ÖVRIGA KRITERIER:
– Förarens vikt (inkl. personlig utrustning) ska minst vara 35 kg under tävlingen.
– Förare som under kalenderåret fyller 12 år ska inneha tävlingslicens Internationell C-Junior.

Tävlingsregler och Tekniska regler kommer att publiceras vecka 50.