Koppling Raket 95cc

Radne Motor önskar att ändra måtten på koppling 2012- gällande Raket 95cc motor i homologering KA-H12_006, sidan 35.
KU har tagit del av utlåtanden från Förbundsteknikergruppen och vi har beslutat att ge dispens på gällande minimått som är 82,3 mm till 82,0 mm.
Kopplingstrumma på sidorna 9, 10 och 11 får ha ett maxmått på 83,7 mm. UniLog utrustning får inte ge en felindikation.
Dispens gäller tom 2015-12-31 för att Förbundsteknikergruppen ska kunna göra klart sina fortsatta tester och utvärderingar av funktion tillsammans med Radne Motor.

Beviljad dispens kan återkallas om förutsättningarna för dispens ändras eller att andra omständigheter uppkommer under dispensperioden.