Motorer Cadetti från 20160101

Motorer Cadetti från 20160101
Kartingutskottet meddelar härmed att upphandlingen av Cadettimotorer är klar.
Nya motorer i klassen blir:
Raket 95 Cadet samt IAME Norswift 60cc.
Befintligt Raket 60 är fortsatt godkänd i klassen.

Efter omfattande tester både på bana och i bänk så står det klart att både Raket 95 Cadet och IAME Norswift 60cc är mycket väl lämpade att samköras med befintlig Raket 60 i klassen Cadetti.
Homologeringshandlingar färdigställs inom kort för publikation.