Anbudsbegäran motorer

Kartingutskottet kommer att tillhandahålla anbudsbegäran för intresserade företag gällande motor för klassen Cadetti, som även ska vara lämpad för samkörning i befintlig Raket 60cc motor under en övergångsperiod, samt även kunna anpassas så att motor kan samköras med andra nationella kartingklasser.
Anbudsunderlag kommer att färdigställas inom det snaraste.

Utvärdering kommer att ske under år 2015 för introducering senast år 2016.