officiellt meddelande från KU vecka 28

Tillägg Karting, Tekniskt Reglemente

KA-T 9.8      MiniRAE Lite
Mätinstrumentet MiniRAE Lite från företaget «RAE Systems Inc. (USA)» kommer att användas i
tidskörning, kvalheat, second chance och finaler för att kontrollera att däcken är i överenstämmelse
med gällande reglemente.
VOC mätningen av däcken får inte överstiga 15 ppm (maximalt tillåtet värde) under några omständigheter.
Observera: Nedsmutsning av däcken, t.ex. med kedjespray, måste undvikas eftersom detta kan resultera
i att det maximalt tillåtna värdet överskrids.
Skulle kontrollen fastställa att ett eller flera däck inte är enlighet med reglementet, får den aktuella föraren
inte tillträde till startuppställningen «Pre-grid»: och därmed inte delta i aktuellt heat
(tidskörning, kvalheat, second chance, finaler).
Protester mot denna mätmetod får inte lämnas.
Protester och överklagan i detta avseende kan inte fördröja starten av aktuellt heat.